آمدم تا بگویم

آمدم تا بگویم

باز آمدم باز آمدم، از پیش آن یار آمدم                                     در من نِگر در من نِگر، بهر تو غمخوار آمدم
شاد آمدم شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم                             چندین هزاران سال شد، تا من به گفتار آمدم

 

” به نام خدا “

از این باب که این رویداد و موفقیت عظیم نصیب من و موجب کوری چشم تمام بدخواهان شد، تولد این وبلاگ را به خودمان و تمام دوستان و هم قطاری ها تبریک میگویم و این حرکت را مشت محکمی بر دهان تمام رقبا میدانم.

این جا را کلنگ زنی کردیم که همه بخوانند وخط وربط ما را درآورند که البته خودمان هم هنوز از این خط وربط خبری نداریم . . .

حالا اینجا وبلاگ دیگری از من است (البته که من و شما ندارد)، دلتان خواست مطالب را بخوانید، دلتان خواست نظر بدهید، اگر دلتان هم خواست . . . . .

مهر ماه 1391
حمیدرضا همتی