فراز و نشیب‌های کسب و کار

بحران کسب و کار همراه با توهم توطئه

چند سالی میشود که بحث استارتاپ ها هر روز داغ و داغتر میشود
تا حدی که مجموعه ها و شرکت های بزرگ خود را استارتاپ نامیده و استارتاپ بازی می کنند

بی شک بر هیچ کس، سختی و پیچیدگی شروع یک کسب و کار و شرکت نوپا پوشیده نیست به حدی که میتواند گفت از هر ده کسب و کار جدید نه مورد آن در پنج سال اول با شکست مواجه میشوند

قطعا این سختی ها و فراز و نشیب ها تنها مختص به کسب و کارهای فناورانه نیست، هر کسب و کاری مشکلات خاص خود را دارد، از تاسیس یک کارخانه گرفته تا راه اندازی یک رستوران و حتی یک فروشگاه اینترنتی

اما در این میان عده ای از دوستان و عزیزان جهت محبوبیت و بازی های رسانه ای و دلایلی دیگر پیاز داغ موضوع را بسیار بسیار زیاد میکنند

جالبتر عزیزانی هستند که در شبکه های اجتماعی و در جمع همکاران و رویدادها بر این مشکلات و پیچیدگی ها می تازند و عرض فضل میکنند اما در پشت پرده خود چوب لای چرخ خلق خدا میکنند *** نکنید تو را به خدا