مجهز شویم

قبل از شروع هرکار و فعالیتی باید مقدماتی را فراهم کرد، فرقی هم نمیکند که چه اقدامی و در چه ابعادی باشد، از آشپزی گرفته تا تاسیس یک کارخانه، گاه این اقدامات و ملزومات میتواند یک حلب روغن باشد و گاه خط تولید یک کارخانه

برای شروع یک کسب و کار نوپا و تکنولوژی محور نیز باید مسیر راه را بدانیم و کسب و کارهای دیگر را بررسی کنیم، بلاشک استفاده از تجربیات مدیران و بنیانگذارن کسب و کارهای وب فارسی میتواند همچون قطب نمایی راهنمای مسیر افراد جدید الورود باشد، افرادی که در فکر ایجاد کسب و کار وب محور هستند

سالهاست انسان ها به این نتیجه رسیده اند که بجای کسب تجربیات متعدد و اعمال اقدامات درست و غلط، بهتر است از تجربیات دیگران بهره مند شوند

آرمان صفایی عزیز، با گردآوری این کتاب بصورت علمی و تحقیقی هم به بررسی علمی کسب و کارهای وب محور در سرار دنیا پرداخته و هم به سراغ مدیران ایرانی رفته و تجربیات آنان را مکتوب کرده است
مطالعه این کتاب را به افرادی که میخواهند با اکوسیستم استارتاپی و وب فارسی آشنا شوند و نیز افرادی که قصد راه اندازی کسب و کاری نوپا و وب محور را دارند پیشنهاد میکنم