با همدیگر هم قطاریم

بیلبرد تپسی

مدتها بود منتظر چنین اتفاقی بودم
تبلیغاتی نه بر پایه تخریب رقبا و نه برپایه بزرگنمایی
تبلیغاتی برپایه مشارکت

بی شک گاهی لازم است برای هدفی بزرگ تجمیع گردیم

در این چنین حوزه نوظهور و نوآورانه ای برای ثبات و کسب اعتماد عموم جامعه لازم است اینگونه برخورد کنیم

از دیدگاه استراتژیک این حرکت جای تقدیر دارد

حتی در امور نظامی و جنگی نیز این خود تکنیکی هوشمندانه محسوب میگردد
در تاریخ بارها اتفاق افتاده است که چند ارتش با یکدیگر هم پیمان شده و دشمن بزرگتری را از میان برداشته اند
درآنجا که جنگ بود و دشمن بودند اینگونه هوشمندانه عمل میکردند
اینجا که ما دوست و فقط رقیب هستیم باید متحد شویم تا این کودک نوپا جان بگیرد و مقتدارنه روی پای خود بایستد

خداقوت میگویم به میلاد جان منشی پور، پرسنل مجموعه تپسی و ایده پردازان این کمپین و تبلیغ زیبا

بعد از دیدن این بیلبرد بسیار خوشحال شدم، به امید بیشتر شدن این چنین تبلیغاتی 🙂