حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی - مالیات - بیمه - دارایی - شهرداری

امروز که در دفتر مشغول فعالیت بودم به ناگاه مسئله ای فکرم را به خود مشغول کرد

در بحث حمایت از کالای ایرانی مردم و مسئولین پنجاه پنجاه با هم شریک هستن

من به عنوان یک فرد ایرانی تمام تلاشم را برای توسعه محصولات ایرانی انجام میدهم و محصولات ایرانی مرغوب و با کیفیت را به کالای مشابه خارجی ترجیح میدهم اما آیا این قدم کوچک برای کارآفرین ایرانی کافیست ؟

حقیر تا هر میزان در مجموعه تحت امر خود به این مورد تاکید داشته باشم آیا کافیست؟
◆ سهم مسئولین، سازمان‌ها و نهادهای بالادستی چه میشود!؟ از سال جدید حدود چهل روز میگذرد و رسانه ملی و رسانه‌های محیطی مردم را به حمایت از کالا ایرانی ترغیب میکنند.

حال سوال اینجاست، در این میان سازمان‌ها، اداراتی همچون مالیات، دارایی، شهرداری وووو چه کردند!؟
◆ نکند دوباره میخواهیم حمایت از کالای ایرانی را فقط از جیب مردم اجرا نماییم ؟؟؟