استارتاپ های ایرانی در پیچ خطرناک

روزنامه هفت صبح - استارتاپ های ایرانی در پیچ خطرناکاپ

 

همیشه تمام تلاشم رو انجام دادم تا بتونم از کسب‌و‌کارهای ایرانی و نوپا و یا استارتاپ‌ها حمایت داشته باشم، گاه شخصی و گاه سازمانی

اما نکته‌ای که مدت هاست ذهن مرا مشغول کرده است، عدم توجه مدیران بعضی از کسب و کارها به مخاطبین و مشتریان خود است، بلاشک استارتاپ‌هایی را میشناسیم که با تمام قوا برای پیشبرد اهداف خود تلاش میکنند و در این مسیر از هیچ امری کوتاهی نمیکنند اما تعداد اندکی از استارتاپ‌ها هستند که به بحث مشتری‌مداری هیچگونه توجه‌ای ندارند، مخاطب و مشتری خود را در میان زمین و آسمان رها میکنند.

بدون شک در این عرصه کسب و کارهایی می‌آیند و میروند و این امری طبیعی می‌باشد اما دقت کنیم که ذهنیت عموم جامعه را به این حوزه نوظهور تخریب و متشنج نکنیم

و مسئله دیگر که باید مقداری مورد بررسی قرارگیر؛ مد “استارتاپ” است، متاسفانه میبنیم استارتاپ بیشتر به مد تبدیل شده است و عنوانی با کلاس محسوب میگردد و گاه عزیزان تلاش میکنند از این لغت استفاده کنند و یا خود را به این لغت نزدیک کنند، بدون تردید شما نیز با این مورد برخورد داشته اید.

چگونه میشود مجموعه‌ای با چند صد میلیون و یا چند میلیارد بودجه و چند صدنفر نیروی انسانی خود را استارتاپ معرفی کند؟
چگونه مجموعه ای چند ساله خود را استارتاپ معرفی میکند؟
چرا بادی به هر جهت میزنیم!؟ چرا هر زمان که دوست داریم میگوییم که استارتاپ‌ها سودده بوده و میلیاردها دلار آورده دارند و هر وقت که دوست نداریم میگوییم استارتاپ ضررده بوده!؟ یا من نمیتوانم درک کنم یا این موارد قابل درک نیست