نقدپذیر و منتقد باشیم

نقد و انتقاد

 

شاید صحبت از نقدپذیر بودن قدری کلیشه ای باشد اما بدون اغراق میگویم اگر بخواهیم همیشه همراهانی پایبند و خرسند را با خود داشته باشیم و بدنبال افزایش رضایت مخاطبانمان از محصولات و خدمات خود باشیم بلاشک باید گوشی شنوا و ذهنی بیدار داشته باشیم.

باید مشتاقانه نقدهای دریافتی را بپذیریم و در امور اجرایی پیاده سازی نماییم.
همه ما میتوانیم نقدپذیر باشیم

اما یک سوال!
آیا همه نیز میتوانند منتقد باشند؟
شاید جالب باشد، در اندک مواردی بجای نقدهای سازنده؛ توهین، تخریب، غرغر، نیش و کنایه دریافت میکنیم.
مطمئنا شما نیز با چنین مواردی برخورد داشته اید.
بارها پیش آمده است به عنوان یک نفر سوم در مواردی خود را داور و یا یک شنونده قرارداده ام. اما گاه میبینم بجای نقد و انتقاد، افراد نیش، کنایه و حرف های واهی ارائه میدهند.

دقت کنید، قرار نیست همه ما منتقد باشیم، میتوانیم زمانی که از اصول و یا راه و روش کاری مطلع نیستیم و یا تخصصی در حوزه مورد نظر نداریم حرفی نزنیم.
قرار نیست که در تمامی حوزه ها عرض فضل کنیم!
به عنوان مثال بنده تخصصی در آشپزی آبزیان ندارم دلیلی نمیبینم که در رابطه با طرز تهیه و طبخ سوشی و ماهی عرض اندام نمایم.

منتقد بودن یک هنر است.
یکی از اصول انتقاد شاید بتوان به نوع بیان نقد اشاره کرد.
شاید شما هم به افرادی برخورد کرده باشید که نقدهای خود را به بدترین و کوبنده ترین حالت ممکن بیان می نمایند. و اگر از این باب به افراد متذکر شوید به شما میگویند “من رک هستم” عزیزجان، نقد یعنی تحلیل اصولی نه، بی حرمتی یا …
عده ای تخریب دیگران را نقد میدانند ❌ بی صبرانه مشتاق شنیدن نقدهای شما هستم ❌