ما بحر العلوم نیستیم

ورود ممنوع

 

مسئله ای که مدتهاست باعث ناراحتی ام میشود اعلام نظرهای بی پایه و اساس است، بارها دست به قلم شدم برای نگارش این مطلب اما به دلایلی منصرف میشدم و بعد از چند مدت اتفاقاتی پیش می آمد که حقیر را برای این نگارش مصمم تر میکرد.
اعلام نظر در تمامی موارد مربوط و نامربوط؛ معدود افرادی در جامعه هستند که در رابطه با کلیه امور تخصصی، غیرتخصصی، سیاسی، نظامی و …. در هر شرایطی عرض فضل میکنند.
آخر چگونه میشود که بتوان در رابطه با هر موردی نظر و فتوایی داد؟
بارها از این موارد در سطوح مختلف جامعه دیدم و تعجب کردم که چه میشود که اینگونه میشود.
ای کاش با لغت “نمیدانم” غریبه نبودیم. بخدا قرار نیست در همه حوزه های عالم متخصص باشیم، که گاه پیش می آید با همین فرمایشات جامعه مسموم میشود.
در بعضی موارد که ما دستی برآتش داریم و اندک اطلاعاتی داریم نمیتوانیم به جرات اعلام نظر کنیم اما گاه میبینیم افرادی چنان تجزیه و تحلیل و میکنند که ما انگشت به دهن میمانیم.
آخر چرا !؟ مشکلات سایبری و یا هک و امنیت پیش می آید، میشویم هکر و متخصص امنیت و نظرات فوق کارشناسانه میدهیم.
نفتکش دچار سانحه میشود، میشویم ملوان و کاپیتان، و تحلیل های اژدر گونه میکنیم. برف و سیل می آید، میشویم مسئول و کارشناس مدیریت بحران. پلاسکو آتش میگیرد، میشویم آتشنشان و متخصص ایمنی و ساختمان.
هواپیما دچار سانحه میشود و سقوط میکند، میشویم خلبان و مهندس صنایع هوایی و به گونه ای تحلیل میکنیم که خلبانان و متخصصان هاج و واج به ما می نگرند.

قرار نیست بس کنیم ؟