انحصار طلبی و جناح‌بندی وجود ندارد

وبسایت اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی

عزیزانی که بنده حقیر رو میشناسند میدونن از هرگونه انحصار طلبی، جناح بندی و یا مواردی این چنینی بیزارم
چه در فعالیت کانون، انجمن و فعالیتهای وب فارسی و چه در امور اداری و یا بیزینس‌های شخص، و در صورت مشاهده این موارد در حوزه‌های تحت امر اینجانب شدیداً برخورد خواهم کرد.

در مواردی همانند فعالیت‌های کانون و یا اجلاس وب فارسی بدون شک مشتاق همکاری و همیاری عزیزان هستم، این چنین فعالیت‌هایی بدون یاری فعالان و عزیزان دلسوز بازخورد مثبت و اثرگذاری را به دنبال نخواهد داشت.

زمانی به نتیجه مطلوب خواهیم رسید که عزیزان فعالیت رو متعلق به خود دانسته و داوطلبانه و عاشقانه وارد کار شوند.

پ.ن: بر خود واجب میدانم از دوست عزیزم علیرضا خان درخشان تشکر کرده که زحمت طراحی و اجرای وبسایت رسمی اجلاس وب فارسی رو کشیدن و عاشقانه نظرات و بازخوردها رو دنبال میکنند.