به‍
۳
۱۳۹۷

سارقین محترم عقب نمانید

 مدتی است که عده ای به قول خود فعال استارتاپی یا اکوسیستمی از فعالیت ها و تحرکات دبیرخانه وب فارسی الگو برداری میکنند البته من می گویم الگو برداری؛ همکاران و مدیران مجموعه وب فارسی […]