دی
۲۹
۱۳۹۷

در تجارت و کسب و کار، عاشق باشید، نه دیوانه

تا چه میزان بر اشتباهات خود پافشاری می‌کنید!؟ کم دیده نمی‌شوند افرادی که مصرانه بر اشتباهات فاحش خود پافشاری می‌کنند، و زمانی که به آنان انتقاد می‌شود می‌گویند ما عاشق کار خود هستیم! به غیر […]

دی
۲۵
۱۳۹۷

آموزش آموزش جستجو

یکی از کمبودها و جایگاه های خالی در زندگی امروز ما را می توان آموزش دانست آموزش نه به معنای دروس و واحدهایی که هیچ وقت در زندگی ما مورد استفاده قرار نمیگیرند موارد ساده […]

دی
۱۴
۱۳۹۷

سناریویی تکراری

این روزها بحث فیلترینگ اینستاگرام داغ است، در خصوص درست یا اشتباه بودن این موضوع در جلسات خصوصی یا غیر خصوصی این چند روزه صحبت های لازم و دیدگاه های بنده حقیر مطرح شده است […]