تی‍
۳۰
۱۳۹۷

با هم شوخی میکنیم!؟

 این چه وضعیست؟ قطع برق ناهماهنگ! در هنگام قطع برق اصلا به عواقب آن فکر میکنید !؟ همه افراد جامعه که پشت میزنشین نیستند که از قعطی برق خوشحال شوند و منتظر تعطیلی اداره باشند […]

تی‍
۱۳
۱۳۹۷

فراز و نشیب‌های کسب و کار

بحران کسب و کار همراه با توهم توطئه چند سالی میشود که بحث استارتاپ ها هر روز داغ و داغتر میشود تا حدی که مجموعه ها و شرکت های بزرگ خود را استارتاپ نامیده و […]

تی‍
۸
۱۳۹۷

جذب سرمایه زهر یا پاد زهر؟

“لطفا فکر جذب سرمایه رو از سرت بیرون کن” متاسفانه گاه پیش می آید مجبور میشوم از این جمله برای بعضی دوستان و صاحبان کسب و کار استفاده کنم اما چرا !؟ ساده و صریح […]