آذ
۱۹
۱۳۹۶

دیوار نوشت

گاهی دیدن یک جمله میتونه مدت ها ذهنمون رو درگیر خودش بکنه، تفاوتی نداره اون جمله کجا باشه، گاه در شبکه های اجتماعی، گاه در روزنامه و کتاب و مجله و گاه شاید روی دیوار […]

آذ
۲
۱۳۹۶

قدم به قدم دشمنیم با هم !!!

چیزی رو به هم نسبت ندیم که نیستیم آدم که برای دو روزه دنیا نباید هر حرفی رو بزنه آدم که بخاطر چهارتا رویداد و انجمن و شهرت نسبت دری وری به کسی نمیبنده مشکلمون […]