دی
۲۴
۱۳۹۵

استارتاپ ویکند مدارس

روز گذشته به دعوت دوستان به رویداد استارتاپ ویکند مجتمع سوده رفته بودم. خارج از بحث ایده هایی که دوستان ارائه میدادن واقعا باعث خوشحالی و مسرت بنده حقیر بود که میدیدم چنین حرکاتی در […]