مر
۳۰
۱۳۹۵

تناقضات بی پاسخ 

سال هاست سوالاتی ذهنم را درگیر خود کرده است. هرگونه به سوالات پاسخ میدهم به تناقضاتی عجیب میرسم. زمانی که دنیای مجازی اما واقعی ارتباط مستقیمی با تمام افراد جامعه پیدا کرد و آنان را […]

مر
۱۵
۱۳۹۵

روزهایی که می گذرند و بزرگتر می شویم

بنا به رسم دیرینه گذشته که همیشه در شامگاه تولدم مطلبی را در فضای مجازی منتشر میکردم، امسال نیز با اندکی تغییر این کار را می کنم. تغییر را از این بابت می گویم که […]