مر
۱۵
۱۳۹۴

جوانی هم بهاری بود و بگذشت

طبق معمول همیشه که در روز تولدم مطلبی می نویسم، امسال هم به روند سال های گذشته دست به کیبرد شده و مینگارم. شاید به جرات بتوانم بگویم که امسال برام متفاوت تر از سال […]