فر
۱۳
۱۳۹۴

بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است

به رسم دیرینه که در اواخر هر سال یا اوایل سال مطلبی منتشر میکنم، دوباره به همین نیت دست به کیبورد شدم. اول از همه اینکه باید بابت تاخیرم از همه دوستان، رفقا و همکارام […]