مر
۱۵
۱۳۹۳

تولد دوباره

امروز یعنی 15 مرداد سال یک هزار سیصد و نود و سه یکی از بهترین روزهای عمرم بوده، روزی که میشه گفت برام یک تولد دوباره بود. شاید این روز تو سال های پیش آن […]