ار
۳۰
۱۳۹۲

این قافله عمر عجب می گذرد

من نمیدونم چرا ما آدما (منظورم به شما نیست، خودم رو عرض میکنم) چرا بهترین سرمایه زندگیمون رو با تباهی و بدون توجه از دست میدیم. سرمایه که هیچ وقت قابل بازگشت نیست. عمر سرمایه […]

ار
۲۵
۱۳۹۲

اینکوترمز

اینکوترمزارائه مجموعه‌ ای از مقررات بین المللی برای تفسیر متداول ترین اصطلاحات مورد استفاده در تجارت خارجی است. با اینکوترمز از چندگانگی تفسیر این اصطلاحات در کشورهای مختلف پرهیز می شود یا حداقل تا میزان […]

ار
۲۴
۱۳۹۲

اهل دانشگاهم روزگارم خوش نیست

اهل دانشگاهم ، روزگارم خوش نیست ژتونی دارم ، خرده عقلی ، سر سوزن شوقی اهل دانشگاهم ، پیشه ام گپ زدن است گاه گاهی می نویسم تکلیف می سپارم به شما تا به یک […]