فر
۲۳
۱۳۹۲

شبکه جهانی وب از آغاز تا کنون

اولین وب سرور در روز 25 دسامبر سال 1990 در سوئیس به کار افتاد. شبکه جهانی وب در این بیست سال زندگی مردم جهان را متحول کرده است. در حال حاضر حدود 300 مب سایت […]