اس‍
۲۹
۱۳۹۱

چند خطی حرف دل

نمیدونم از کجا بگم و چه جوری صحبتم رو شروع کنم نمیخوام زیاد حرف بزنم و خستتون بکنم. تو این سالی که گذشت -1391- خیلی اتفاق های خوب و خیلی اتفاق های بدی افتاد خیلی […]