دی
۳۰
۱۳۹۱

شبکه های اجتماعی و تهدیدهای امنیتی

شرکت های امنیتی از افزایش تهدیدها و خطرات ناشی از دسترسی سازمان های بزرگ به شبکه های اجتماعی در اینترنت ابراز نگرانی می کنند. به گزارش ایتنا جدیدترین بررسی های شرکت امنیتی Panda Security نشان […]

دی
۲۹
۱۳۹۱

دنیای مجازی ولی واقعی

یه چند وقتی رفتم برای استراحت و تجدید قوا، رفتم یه گوشه ای فکر کنم، فکر کنم ببینم اصلاً قضیه چیه !!! این راهی که من الان دارم میرم درسته یا نه؟ آخه من معتقدم […]