مه‍
۱۵
۱۳۹۱

چگونه به تکنولوژی راه پیدا کنیم !؟

آنچه که برای استخدام در گوگل ، اپل و فیس‌بوک باید بدانید! یک نفر از هر چهار جوان می خواهند در گوگل کار کنند. از هر 250 نفر ، کمتر از یک نفر بالاخره شانس […]

مه‍
۱۲
۱۳۹۱

آمدم تا بگویم

باز آمدم باز آمدم، از پیش آن یار آمدم                                     در من نِگر در من نِگر، بهر تو غمخوار آمدم شاد […]