ار
۲۵
۱۳۹۲

اینکوترمز

اینکوترمزارائه مجموعه‌ ای از مقررات بین المللی برای تفسیر متداول ترین اصطلاحات مورد استفاده در تجارت خارجی است. با اینکوترمز از چندگانگی تفسیر این اصطلاحات در کشورهای مختلف پرهیز می شود یا حداقل تا میزان […]

به‍
۲۱
۱۳۹۱

اهمیت استفاده از شبکه های اجتماعی

دیگر دهکده جهانی تبدیل به یک جهان پهناور و بی مرز شده است، تنها در دقیقع ای می توان آنچه که دوست داریم با دنیایی نامحدود به اشتراک بگذاریم. استفاده از شبکه های دیگر به […]