مه‍
۱
۱۳۹۳

هکر ها به بهشت می روند

مدتی پیش فیلمی با عنوان “خط ویژه” از شبکه رسانه خانگی خریداری کردم و پس از مشاهده فیلم یک احسنت بزرگ تقدیم به کارگردان فیلم نمودم. مدت ها بود که از ضعف فیلم های ایرانی […]